dimarts, 10 de juny de 2014

CLAVEGUERAM

És un sistema d'estructures i canonades utilitzat per recollir i transport de les aigües residuals i pluvials d'una població des de el lloc en què es generen fins al lloc en que s'aboquen al medi natural o es tracten per no contaminar el medi ambient. La xarxa de clavegueram es considera un servei bàsic, però la cobertura d'aquestes xarxes a les ciutats de països en desenvolupament és ínfima en relació amb la cobertura de les xarxes d'aigua potable. Això genera importants problemes sanitaris. Durant molt de temps, la preocupació de les autoritats municipals o departamentals estava més ocupada a construir xarxes d'aigua potable, deixant per a un futur indefinit la construcció de les xarxes de clavegueram. Les xarxes de clavegueram són estructures hidrauliques que funcionen a pressió atmosfèrica, per gravetat. Només molt rarament, i per trams breus, estan constituïts per canonades que treballen sota pressió.

Hi ha dos grans tipus: 
- xarxes unitàries: les que es projecten i construeixen per rebre en un únic conducte, barrejant, tant les aigües residuals (urbanes i industrials) com les pluvials 
xarxes separatives: les que consten de dos canalitzacions totalment independents: una per transportar les aigües residuals domèstiques., i una altra per conduir les aigües pluvials fins al medi receptor

Components principals de la xarxa:
-Les escomeses, que són el conjunt d'elements que permeten incorporar a la xarxa les aigües abocades per un edifici 
-Les clavagueres, conductes enterrats a les vies públiques, de petita secció, que transporten el cabal d'escomeses i embornals fins a un col·lector
Els col·lectors, que són les canonades de major secció, sovint visitables, que recullen les aigües de les clavegueres les condueixen als col·lectors principals. Se situen enterrats, a les vies públiques
Els col·lectors principals, que són els grans col·lectors de la població i reuneixen grans cabals, fins a aportar al seu destí final
Els emissaris interceptors, que són conduccions que transporten les aigües reunides pels col·lectors fins a la depuradora

Conclusió: 
-Les clavagueres serveixen per tindre nets els carrers i que l'aigüa residual s'aboqui a les depuradores per tindre una millor higiene.
Clavaguera

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada