divendres, 6 de juny de 2014

AIGÜES SUBTERRÀNIES I AQÜIFERAQÜÍFER O AIGÜES SUBTERRÀNIESLes aigües subterrànies són aquelles que es troben sota la superfície de la terra i que generalment s'acumulen en aqüífers.

Un aqüífer és una capa de roca subterrània saturada d'aigua portada a través de roques permeables o materials sense consolidar (grava, sorra o llim) des de la qual aquesta aigua pot ser extreta i utilitzada fent servir un pou.

FONDÀRIA
Els aqüífers es poden presentar a diverses fondàries. Els que es troben a prop de la superfície a més de ser els fàcilment utilitzables per aigua potable i irrigació també són els que més probablement la pluja faci arribar el nivell a la superfície. Moltes zones desèrtiques muntanyoses (Atles, Anti-Líban etc) tenen aqüífers poc profunds que s'exploten.
 
TIPUS D’AQÜÍFERS
L'escorça de la terra es pot dividir en dues regions: la zona saturada o zona freàtica on tots els espais disponibles estan omplerts d'aigua i la zona no saturada on hi ha espais sense aigua omplerts d'aire.
   →Saturació significa que la pressió d'aigua és més gran que la pressió atmosfèrica.
   →Les condicions de no saturació ocorren per sobre de la capa freàtica quan la pressió de l'aigua és negativa i l'aigua que omple els porus de manera incompleta.

Cicle de les aigues subterrànies  
Per consultar la informacio clica aqui

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada